Ieškoti
Filters

Kokybės garantijos sąlygos

Patvirtinta

UAB „Radmira“ direktoriaus

2022 m. lapkričo 16 d.

Įsakymu Nr. V-5
 

AUTOMOBILIO REMONTO PASLAUGŲ GARANTINĖS SĄLYGOS

 

Vykdytojas – UAB “Radmira”, į.k. 304144481, adresas Gardino 77, Druskininkai.

Užsakovas – fizinis ar juridinis asmuo, užsakantis Vykdytojo autocentre atlikti automobilio techninį aptarnavimą ir/arba remontą.

1.                   Kokybės garantijos terminas suteiktoms paslaugoms, darbams ir automobilių detalėms - 6 (šeši) mėnesiai.

2.                   Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo detalės sumontavimo į automobilį, paslaugos suteikimo ir pardavimo dienos.

3.                    Garantija galioja tik pateiktus pirkimo – pardavimo dokumentus.

4.                   Kokybės garantijos laikotarpiu detalės, dalys, mazgai ar agregatai, kurie buvo pakeisti Vykdytojo ir tapo netinkami naudoti pagal tiesioginę paskirtį ar prarado didžiąją dalį funkcionalumo yra pakeičiami naujais arba suremontuojami. Vykdytojas turi teisę pasirinkti pigiausią gedimo pašalinimo būdą t.y. keisti detalę nauja ar ją remontuoti, jei tai neturi įtakos kokybei.

5.                   Dėl kokybės garantijos taikymo garantinio laikotarpio metu Užsakovas turi kreiptis į Vykdytoją. Užsakovo patirtos išlaidos detalių defektams nustatyti nesikreipiant į Vykdytoją nėra atlyginamos.

6.                   Garantija suteikiama naujoms detalėms ir tik tuo atveju, jeigu šios detalės įsigytos ir keičiamos Vykdytojo autocentre.

7.                   Garantija detalėms suteikiama tik, jeigu kitos, mazgą (sistemą) sudarančios detalės atitinka techninius reikalavimus, nėra automobilio mechaninių pažeidimų, nepažeista automobilio kėbulo geometrija.

8.                   Garantija nėra taikoma natūraliai eksploatacijos metu susidėvinčioms automobilių detalėms bei frikcinių medžiagų sudilimui (stabdžių, sankabos padangų ir kiti paviršiai).

9.                   Garantiniam atvejui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su detalės gedimo nustatymu bei remontu, Užsakovas apmoka savo sąskaita.

10.               Ribota 1 (vieno) mėn. garantija taikoma atliekant dalinį mechanizmo (garantija visam mechanizmui negalioja) remontą, kuro sistemoms, elektroninėms variklio ir kitoms valdymo sistemoms, elektros sistemoms, langų valytuvams, turbinoms ir jų remontui.

11.               Garantiniu atveju kompensuojama tik garantinė detalė (kaip nurodyta pirkimo - pardavimo dokumente) ir keitimo paslauga, susijusi su defektine detale. Atsitiktiniai ar šalutiniai nuostoliai nekompensuojami.

12.               Kokybės garantija yra neteikiama, jeigu pakeistos detalės gedimas atsirado dėl to, kad:

12.1.         automobilis buvo eksploatuojamas nesilaikant automobilio naudojimo instrukcijos, taip pat netinkamo naudojimo atveju, pvz. važiuojant per dideliu greičiu ar perkrovus automobilį;

12.2.         automobilis buvo naudojamas ne pagal paskirtį (serijinio automobilio naudojimas sporto varžyboms, keleiviams vežti pritaikyto automobilio naudojimas kroviniams gabenti ir pan.);

12.3.         gedimas atsirado dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Vykdytojo (cheminių, elektrocheminių, elektrinių poveikių, stichinių nelaimių, gaisro, autoįvykių, trečiųjų asmenų veikos ir pan.);

12.4.         į automobilį Užsakovo ar trečiųjų asmenų buvo sumontuotos dalys ar padaryti automobilio konstrukciniai pakeitimai, instaliuota papildoma įranga ar techninės priemonės, kurie nepatvirtinti tos markės automobilių gamintojo;

12.5.         Garantija netaikoma automobilių stiklams;

12.6.         Garantija netaikoma detalių restauravimo darbams, restauruotoms detalėms, atsarginėms detalėms, įsigytoms automobilių sąvartyne bei naujoms atsarginėms dalims, kurias pristatė pats Užsakovas.

13.               Užsakovas privalo suteikti įmonei jai būtiną laiką garantiniams darbams atlikti ir gedimams pašalinti bei reikalingoms dalims pateikti.

14.               Kokybės garantija neapima dėl automobilio gedimo Užsakovo patirtos tiesioginės ir/arba netiesioginės žalos (įskaitant moralinę žalą) atlyginimo. Vykdytojas neprivalo atlyginti kitų su automobilio gedimu susijusių Užsakovo išlaidų: išlaidų kito automobilio nuomai, sugedusio automobilio transportavimo iki Vykdytojo išlaidų, vairuotojo nakvynės išlaidų, dėl automobilio prastovos negautų pajamų, gamybos nuosmukio ir pan.

;